ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


ΒΑΦΕΣ


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

Καυστήρες Αποφράξεις Βαφές Πυροσβεστήρες Καθαρισμοί Δεξαμενές Πετρέλαιο Κοινόχρηστα Διαχειρίσεις Απολυμάνσεις

 

 

Διεύθυνση: ΧΑΛΗ 11 104 45 ΑΘΗΝΑ E-mail info@pyrin.gr

Τηλέφωνα: 210 8313633, 210 8313640, 210 8321333  Fax: 210 8547275