ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


ΒΑΦΕΣ


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - 30 ΧΡΟΝΙΑ

 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

    1. ΩΡΕΣ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΩΝ

         Καθημερινά                 08:00 - 21:00

         Σάββατο                      08:00 - 13:00

    2. ΩΡΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

        Καθημερινά                 08:00 - 22:00

        Σάββατο                      08:00 - 13:00

        Κυριακή εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    Οι Αποφράξεις και οι Συντηρήσεις του Αποχετευτικού Δικτύου ανατίθενται σε ειδικευμένο συνεργείο που επιλαμβάνεται τον καθαρισμό των σωλήνων και φρεατίων με αποφρακτικά μηχανήματα και με νερό υπό πίεση προερχόμενο από ειδικό βυτιοφόρο αυτοκίνητο.

    2. ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

    Το συνεργείο επιλαμβάνεται στην άντληση υδάτων (Υπογείων - Φωταγωγών κ.λ.π.)

    3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

    Το συνεργείο επιλαμβάνεται στην απόφραξη των υδροροών και τον καθαρισμό των οριζοντίων και καθέτων σωλήνων των υδροροών.

 

 

Διεύθυνση: ΧΑΛΗ 11 104 45 ΑΘΗΝΑ E-mail info@pyrin.gr

Τηλέφωνα: 210 8313633, 210 8313640, 210 8321333  Fax: 210 8547275