ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


ΒΑΦΕΣ


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΨΕΚΑΣΜΟΙ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ)

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - 30 ΧΡΟΝΙΑ

 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

    1. ΩΡΕΣ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΩΝ

         Καθημερινά                 08:00 - 21:00

         Σάββατο                       08:00 - 13:00

    2. ΩΡΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

        Καθημερινά                 08:00 - 13:30 & 17:00 – 18:00

         Σάββατο                      08:00 - 13:00

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

      Ο ψεκασμός - μυοκτονία ανατίθεται σε Γεωπόνο

    Β. ΦΑΡΜΑΚΟ

      Επιλέγονται τα προτεινόμενα φάρμακα του Υπουργίου Γεωργίας

    Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

      Ο Γεωπόνος μετά την εργασία χορηγεί και  υπογεγραμμένο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 4. ΕΠΟΧΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

    Ο Ψεκασμός και Μυοκτονία διενεργείται σε όλες τις εποχές του έτους. 

Ειδικά ο ψεκασμός έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν διενεργείται κυρίως στους μήνες Μάϊο και Ιούνιο και εν συνεχεία στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.

 

Διεύθυνση: ΧΑΛΗ 11 104 45 ΑΘΗΝΑ E-mail info@pyrin.gr

Τηλέφωνα: 210 8313633, 210 8313640, 210 8321333  Fax: 210 8547275