ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


ΒΑΦΕΣ


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

1. EMPEIPIA - 20 ΧΡΟΝΙΑ

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

     1. Πληρωμή των κοινοχρήστων εξόδων με νόμιμες αποδείξεις

     2. Επιμέλεια για την έκδοση των κοινοχρήστων

     3. Διανομή των ειδοποιητηρίων στα διαμερίσματα

     4. Ανάρτηση συγκεντρωτικής στο πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας

     5. Εισπραξη  των κοινοχρήστων από τα διαμερίσματα  (με επίσκεψη υπαλλήλου από διαμέρισμα σε διαμέρισμα)

     6. Ειδοποίηση συνεργείων σε περίπτωση βλαβών

     7. Τήρηση λογιστικού συστήματος που παρέχει άμεσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της διαχείρισης

     8. Συλλογή προσφορών συνεργείων

     9. Πληρωμή ΙΚΑ και υποβολή τριμηνιαίων καταστάσεων

   10. Διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς ΔΟΥ, ΙΚΑ, υπουργείο εργασίας κ.λ.π.

   11. Επιμέλεια για την διεκπεραίωση των τακτικών εργασιών  (π.χ. συντήρηση συστήματος θέρμανσης, απολύμανση κ.λ.π.)

   12. και άλλες έκτακτες εργασίες

3.ΤΙΜΕΣ

Οι καλλίτερες της αγοράς


 

Διεύθυνση: ΧΑΛΗ 11 104 45 ΑΘΗΝΑ E-mail info@pyrin.gr

Τηλέφωνα: 210 8313633, 210 8313640, 210 8321333  Fax: 210 8547275