ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


ΒΑΦΕΣ


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - 30 ΧΡΟΝΙΑ

2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

    1. ΩΡΕΣ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΩΝ

         Καθημερινά                 08:00 - 21:00

         Σάββατο                       08:00 - 13:00

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

     Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

      Οι υπηρεσίες ανατίθενται σε ειδικευμένα συνεργεία εφοδιασμένα με την σχετική άδεια του αρμοδίου υπουργείου.

    Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-            - Συντήρηση, καθαρισμός συστήματος θέρμανσης

-            - Επισκευή συστήματος θέρμανσης

-            - Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης

-            - Μέτρηση καυσαερίων – ρύθμιση συστήματος θέρμανσης

      Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

          Το συνεργείο που αναλαμβάνει τις μετρήσεις των καυσαερίων, εφοδιάζει την πολυκατοικία με το προβλεπόμενο πιστοποιητικό.

4. ΤΙΜΕΣ

Από τις καλλίτερες της αγοράς.

 

Διεύθυνση: ΧΑΛΗ 11 104 45 ΑΘΗΝΑ E-mail info@pyrin.gr

Τηλέφωνα: 210 8313633, 210 8313640, 210 8321333  Fax: 210 8547275