ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


ΒΑΦΕΣ


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - 25 ΧΡΟΝΙΑ

2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

    1. ΩΡΕΣ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΩΝ

         Καθημερινά            08:00 - 21:00

         Σάββατο                 08:00 - 13:00

    2. ΩΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΩΝ

         Καθημερινά            06:00 - 20:00

         Σάββατο                 06:00 - 14:00

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Την διανομή πετρελαίου αναλαμβάνουν ειδικευμένα συνεργεία που εξασφαλίζουν την έγκαιρη παράδοση του πετρελαίου στον προκαθορισμένο χρόνο.

Όλες οι παραγγελίες εκτελούνται εντός της επόμενης ημέρας ή εντός της ίδιας ημέρας όταν ο πελάτης έχει ξεμείνει.

4. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές πάντα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της αγοράς.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η ημέρα και ώρα παράδοσης επιλέγεται από τον πελάτη.

6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι πελάτες που παραγγέλουν πετρέλαιο δικαιούνται να ζητήσουν τον καθαρισμό της δεξαμενής πετρελαίου (ΔΩΡΕΑΝ).

 

Διεύθυνση: ΧΑΛΗ 11 104 45 ΑΘΗΝΑ E-mail info@pyrin.gr

Τηλέφωνα: 210 8313633, 210 8313640, 210 8321333  Fax: 210 8547275