ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


ΒΑΦΕΣ


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - 25 ΧΡΟΝΙΑ

2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

    1. ΩΡΕΣ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΩΝ

         Καθημερινά                 08:00 - 21:00

         Σάββατο                      08:00 - 13:00

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    Α. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

    Το συνεργείο μας τοποθετεί στις ενδεικνυόμενες θέσεις τούς πυροσβεστήρες για άμεση και άνετη χρήση αυτών.

    Β. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

    Το συνεργείο μας αναλαμβάνει την παραλαβή, έλεγχο, αναγόμωση και επανεγκατάσταση των πυροσβεστήρων που έχουν λήξει.

    Γ. Κάθε πυροσβεστήρα συνοδεύει καρτέλλα που αναγράφει την ημερομηνία ελέγχου, αναγόμωσης και λήξης.

4. ΤΙΜΕΣ

    Οι προσφερόμενες τιμές είναι πάντα από τις χαμηλότερες της αγοράς.

5. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

    Οι πολυκατοικίες που εκδίδουν στον ΠΥΡΗΝ τα κοινόχρηστα, δικαιούνται Δωρεάν Χρήση 

    Πυροσβεστήρων (ένα σε κάθε όροφο).

 

 

Διεύθυνση: ΧΑΛΗ 11 104 45 ΑΘΗΝΑ E-mail info@pyrin.gr

Τηλέφωνα: 210 8313633, 210 8313640, 210 8321333  Fax: 210 8547275